Home Contact Links Promo Evenementen Sponsor Gastenboek

 

logo

BSPCA vzw
fr du en fb

 

Belgian Society for Prevention of Cruelty to Animals

Voor een dierenpolitie in België !
 

Voor alle dieren, groot en klein. "Wij kunnen de wereld niet veranderen, alleen proberen te verbeteren!"
Ons doel Tips Klachten Nieuws Artikels Wat veranderen? Nuttige links
Wat doen wij ? Wetgeving Schriftelijke vragen Ontwerpresolutie Video's Petities
Wetgeving

 

24/05/2019: Beslissing Vlaamse regering betreffende versterking dierenwelzijncontroles en erkenningsvoorwaarden dierenasielen.

5/04/2019: Beslissing Vlaamse regering betreffende versterking dierenwelzijncontroles.

29/03/2019: Beslissingen Vlaamse regering betreffende bekrachtiging en afkondiging decreet verbod houden van pelsdieren en productie foie gras door dwangvoedering.

22/03/2019: Beslissingen Vlaamse regering betreffende positieve lijst van reptielen die mogen gehouden worden en bekrachtiging en afkondiging decreet verbod houden van pelsdieren en productie foie gras door dwangvoedering.

1/03/2019: Beslissingen Vlaamse regering betreffende slachten van kalveren: omkeerbare bedwelming en preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.

19/01/2019: Sabine Vermeulen - De genetische diversiteit binnen onze hondenrassen is te klein, met alle gevolgen van dien.(Knack)

 

23/02/2018: Beslissingen Vlaamse regering betreffende sterilisatie van huiskatten en hond als last- en trekdier.

21/10/2015: Koninklijk besluit houdende de modaliteiten
voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het
paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie
tegen rabiës van honden, katten en fretten

19/03/2015. - Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden en van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden.

8/03/2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid.

25/04/2014: K.B. betreffende de identificatie en registratie van honden.

28/06/2013: VERORDENING (EU) Nr. 576/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (Bijlage III: invoer vanaf 15 weken)

3/09/2012: Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten

5/05/2004: Koninklijk besluit houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten. En wijziging 13/02/2015 !

Koninklijk besluit betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen.

Advies van de Raad voor Dierenwelzijn betreffende paarden die buiten gehouden worden.

Meerjarenplan voor katten 2011 - 2016

18/03/2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 
Publicatie : 01-04-2009
 nummer :   2009024112 bladzijde : 25280   BEELD
Dossiernummer : 2009-03-18/32
Inwerkingtreding : 11-04-2009
    ***    01-10-2009
Art.  20. In dezelfde onderafdeling 1/1 wordt een artikel 19/5 ingevoegd, luidende :
  " Art. 19/5. Een kweker-handelaar verhandelt enkel honden of katten :
  1° afkomstig uit erkende kwekerijen;
  2° afkomstig van een occasionele kweker; in dit geval noteert hij de gegevens van de overlater in het register bedoeld in artikel 19/3, § 2, en gaat hij na of deze gegevens overeenstemmen met deze op zijn identiteitskaart;
  3° afkomstig uit het buitenland voor zover de minister heeft vastgesteld dat :
  a) het land van oorsprong ten minste de voorwaarden vastgelegd in bijlage III in eigen wetgeving oplegt aan zijn honden- en kattenfokkers;
  of
  b) uit een verklaring van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong blijkt dat het bedrijf van oorsprong ten minste voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in bijlage III. ".

08/03/2010: Houden en kweken van dieren.

27/04/2007. - Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. 
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-07-2007 en tekstbijwerking tot 29-11-2010)

1/10/2004: Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (dieren) (BS 21.09.2004)

28/05/2004: Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden.

14/08/1986: Wet betreffende dierenwelzijn.

Minimale afmetingen voor het houden van honden en katten.

Français
English
Deutsch